Seurakunnan historiikki

OTTEITA HAAPAJÄRVEN HELLUNTAI-

SEURAKUNNAN HISTORIAN VARRELTA

 

Jumalan Sanan kylvöllä Haapajärven hengellisen työn kentässä on pitkät perinteet. Ajan mittaan työtä ovat olleet pohjustamassa luterilaisen kirkon piirissä herännäisyys ja lestadiolainen herätysliike. Vapaiden suuntien vaikutusta on koettu paikkakunnallamme sotien jälkeisinä vuosikymmeninä Vapaakirkon toiminnan kautta. Lähipitäjien, kuten mm. Pyhäjärven ja Nivalan helluntaiseurakuntien kautta on Haapajärvellä pidetty teltta- ja tupakokouksia eri puolilla Haapajärveä; työllä ei kuitenkaan tuohon aikaan ollut säännöllistä ja pitkäjänteistä pohjaa.

 

Varsinaisena käännekohtana nimenomaan helluntaiseurakunnan työn ja toiminnan suhteen voidaan pitää 80-luvun vaihdetta, jolloin Pentti ja Tuula Viikilä tulivat Haapajärvelle Halpa-Hallin palvelukseen. Hengellisiä tilaisuuksia alettiin pitää säännöllisesti heidän kotonaan. Yhteistyö avautui Pyhäjärven suuntaan, jolloin Haapajärvellä jatkettiin Pyhäjärven helluntaiseurakunnan rukouspiirinä. Rukouspiiri hankki vuonna 1984 itselleen kiinteistön Kauppakadun varrelta; kiinteistöön kunnostettiin kokoontumistilat kasvavan uskovien joukon tarpeita varten.

 

Seuraava merkittävä etappi olikin vuosi 1987, jolloin rukouspiiri järjestäytyi omaksi, itsenäiseksi paikallisseurakunnakseen. Seurakunnan ensimmäisenä saarnaajana toimi Väinö Viikilä. Matkan varrella seurakunnan saarnaajina ovat toimineet myös Markku Tossavainen, Martti Leppisaari, Pentti Viikilä, Veijo Heinonen, Hannes Vehviläinen, Hannu Piippo, Harri Tiainen ja Seppo Mäkipää. Tällä hetkellä seurakunnassamme ei ole saarnaajaa. Toiminnan johtoajatuksena seurakunnan historian varrella on ollut pitää tarjolla Elämän Sanaa siellä, missä ihmiset ovat. Telttakokoukset kesäaikaan eri kyläkunnilla, hartaushetket palvelukodeilla, Gospel-kahvilat nuorison parissa ovat muun muuassa olleet toiminnan keskeistä sisältöä vuosien varrella. Lähetystyöllä on myös ollut keskeinen paikka Haapajärven Helluntaiseurakunnan toiminnassa. Lähetystyötä on tuettu mm. kirpputorityön muodossa.

 

Vuonna 1984 käyttöön otettu rukoushuonekiinteistö alkoi ajanoloon käydä ahtaaksi ja epäkäytännölliseksi. Kiinteistöä oli remontoitu ja laajennettu vuosien varrella seurakuntaa paremmin palvelevaksi, mutta vuoden 2015 talven mittaan jo pitempään mielissä hautunut ajatus ja toive uusista toimitiloista toteutui konkreettisesti. Seurakunta osti J. Aution omistaman liikekiinteistön ja remontoi siihen kokoustilat kesän ja syksyn mittaan. Uuden ruokoushuoneen vihkiäiset pidettiin 10.01.2016.

 

Haapajärven Helluntaiseurakunta tahtoo elää keskellä haapajärvisten arkea ja elämää pitämällä edelleenkin tarjolla Elämän Sanaa eri työmuotojen kautta. Tiedotamme tilaisuuksista seurakunnan omien nettisivujen (www.haapajarvenhelluntaisrk.fi) sekä Maaselkä-lehden kautta. Olet lämpimästi tervetullut tilaisuuksimme!