Helluntaiherätys

Helluntaiherätys on kristillinen herätysliike, joka painottaa karismaattisuutta eli Pyhän Hengen toiminta. Helluntaiherätyksen katsotaan alkaneen vuonna 1901 Yhdysvalloissa, josta se levisi vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä ympäri maailman. Hengellisen liikehdinnän alkuunpanijana oli niin sanottu helluntaikokemus: Pyhällä Hengellä täyttyminen sekä kielilläpuhumisen ja muiden armolahjojen esiintyminen. Liikkeen nopea kasvu on ollut 1900-luvun kirkkohistorian erityisilmiö.

Suomessa helluntailiike on elinvoimainen ja Suomen vapaakristillisistä yhteisöistä suurin. Vuoden 2013 lopussa helluntaiherätykseen kuului noin 50 000 jäsentä ja 241 seurakuntaa.

Suomen helluntaiherätyksen juuret ovat osaksi pohjoisamerikkalaisessa pyhitysliikkeessä, mutta yhtä voimakkaasti myös vuosisataisessa suomalaisessa herätysliikeperinteessä. Opissa painotetaan henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen ja Pyhän Hengen kastetta. Helluntaiseurakuntien paikallistoiminnassa keskeisintä ovat sunnuntain jumalanpalvelukset ja niissä ihmisläheinen ja arkeen sovellettava saarna, Raamatun opetus, aktiivinen musiikkitoiminta ja rukous. Jumalanpalvelusten ja eri ikäryhmille suunnattujen työmuotojen lisäksi solu- eli pienryhmätoiminta kasvaa voimakkaasti seurakuntien keskellä luoden mahdollisuuksia ihmissuhteiden vahvistumiseen, henkilökohtaisen elämän jakamiseen ja yhteiseen rukoukseen.

Helluntaiherätys on kansainvälisessä mittakaavassa kasvavin protestanttinen liike. Vuonna 1958 helluntailaisia laskettiin olevan 8,5 miljoonaa, kun taas vuonna 2011 heitä oli jo 280 miljoonaa. Kaiken kaikkiaan karismaatikkoja oli samana vuonna 584 miljoonaa eli 26,7% kaikista kristityistä. Viimeisimmät tiedot ovat Kiinassa 150 miljoonaa kristittyä vuonna 2015 ja luku kasvaa joka päivä. Erityisen voimakaasti helluntailaisuus kasvaa kolmannessa maailmassa ja eniten helluntailaisia on Kiinassa ja Brasiliassa.

Seurakunnissa pyritään rukoilemaan Jeesuksen tavoin, että opetuslapset "olisivat yhtä". Tämä yhteys on uudestisyntyneitten Jeesuksen seuraajien yhteyttä. Se ylittää yhteiskunnalliset, rodulliset, kielelliset, uskontokunnalliset ja muut inhimilliset rajat. Helluntaiherätys pyrkii toteuttamaan myös omien seurakuntiensa sisällä Jeesuksen käskyä: "Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus" (Joh. 13:34-35).