Rukous

Jumala on nykyhetkessä elävä ja toimiva Jumala ja Hänen kanssaan voi kommunikoida; Hänelle voi puhua ja Hän puhuu ja vastaa. Rukous on ihmisen keskustelua Jumalan kanssa. Jumala kaipaa ja odottaa meidän yhteydenottoamme, koska Hän rakastaa meitä ja haluaa, että jaamme asioitamme Hänen kanssaan. Ja Hän haluaa auttaa meitä ja myös puhua meille ja ohjata meitä. 


Monelle ihmiselle rukous on pyyntöjen esittämistä Jumalalle, taivaalliselle Isälle. Rukouksessa me voimme myös kiittää Häntä saamastamme avusta ja huolenpidosta. Ylistysrukous on sydämen palvontaa Pyhän, rakastavan Jumalan läsnäolossa.


Seurakunnassa rukoilemme yhdessä yhteisten asioiden puolesta ja myös kiitämme ja ylistämme. Esirukousaiheita voi esittää joko kirjallisesti tai kertoa omat aiheensa paikan päällä. Ihmisinä kaipaamme myös välillä sitä, että joku rukoilee puolestamme ihan henkilökohtaisesti. Siihen tarjoamme mahdollisuuden kaikissa kokoontumisissamme.
Rukous on mahtava ase! Se muuttaa meitä ja se muuttaa olosuhteita. Se antaa meille tietoisuuden siitä, että emme ole yksin, on voimallinen Jumala, joka kuulee ja tietää kaiken. Rukouksen pahin este on se, ettemme rukoile!!!