Koettelemuksissa

Mitä lähempänä olet Jumalaa, sitä enemmän sinua koetellaan. Jeesus sanoo:

Jos te olisitte maailmasta, se rakastaisi omaansa. Mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma vihaa teitä. Joh. 15:19

Kaikki ihmiset eivät usko Jumalaan. Kaikki ihmiset eivät usko Jeesukseen. Kaikki ihmiset eivät usko pahaan eivätkä siihen, että paha toimii. Jokainen, joka on kuullut Jeesuksesta, on kuullut myös sielumme vihollisesta. Jeesus sanoo:

Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuulla minun sanaani. Joh. 8:43

Minulle sanottiin lapsuudessani, että ei saa kiroilla, se on pahan kutsumista. Jotkut ajattelevat, että pahan toimintaa ei saa todeta. Se koetaan pelotteluna. Se koetaan uhkana. Mutta me emme voi olla pumpulissa. Meidän ei tarvitse uskossa Jeesukseen pelätä pahaa. Olemme voittajan puolella. Kun me uskomme hyvän, me uskomme myös pahan.

Itse olen ollut koettelemuksissa aivan eri tavalla nykyään uskon uudistumisen jälkeen. Läheiset ihmiset, ystävät ja lähisuku, ovat ottaneet asiakseen tietoisesti tai tietämättään, tavoitteen horjuttaa uskoani. En ole täydellinen ihminen, toisten asenne satuttaa. Mutta en aio antaa pahalle valtaa siinä, että katkaisisin tärkeät ihmissuhteeni tai hylkäisin uskoni ja seurakuntayhteyteni. Jätän tämän Herran kannettavaksi ja Hänen johdatukseensa, Puolustajana on Jeesuksen lupauksen mukaisesti:

Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,
Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. 
Joh. 14:16-17

Uskossa rukoilemme uskon herätystä kaikkialle maailmaan, myös läheisiimme. Meidän tehtävämme on myös todistaa uskosta. Kertoa ja olla merkkinä kristitystä. Jeesuksessa olemme täydellisiä, mutta täällä maailmassa vajaita ja ihmisyytemme vaikuttaa. Tulee sanottua ja tehtyä asioita väärin. Kun kadumme ja tunnustamme syntimme, meillä on sovitus. Meidät on vapahdettu. Juuri me, jokainen meistä, on Herralle rakas ja Hän haluaa asua jokaisessa sydämessä.

Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy.  
Uskon kautta me ymmärrämme, että maailmat on tehty Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyvästä.  Hepr. 11:1, 3

Tämä ei ole mitään haihattelua tai epätodellista, tämä on uskon totuus ja varmuus.

 

Mari Vähäsarja